Yoga

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over:

* Privéles yoga
* Yoga en relaxatie bij ziekte - Shiyouka is partner van Samana vzw/CM
* Yoga tijdens kanker - Shiyouka is partner van UZ Leuven/Stichting tegen Kanker (FACTIOMA)
* Bedrijfsyoga

Privéles yoga

Met een privé les yoga kies je voor een persoonlijke en op maat gerichte aanpak.

* Misschien heb je nood aan slechts 1 sessie om je op weg te zetten of je terug op je Pad te brengen
* Of je komt sporadisch even langs voor opvolging/ondersteuning of als je plots met een specifieke vraag zit
* Of je hebt behoefte aan een kort of lang begeleidingstraject waarbij er een zekere regelmaat zit in de opeenvolging van sessies.

De begeleiding wordt steeds afgestemd op jouw specifieke situatie en hulpvraag op dat moment.

Je kan privé yoga volgen omwille van zeer uiteenlopende redenen:

* Je wenst thuis je eigen yoga of meditatie beoefening op te starten - misschien ben je al boeken over yoga aan het raadplegen maar mis je een helpende hand in o.a. de praktische toepassing van de oefeningen
* Je doet mee aan groepslessen yoga, maar je wenst de oefeningen verder uit te diepen of je zit met specifieke vragen
* Je wenst via specifieke oefeningen/technieken beter om te kunnen gaan met stress, spanningen, angst, vermoeidheid, burn-out, depressie, gevoelens van leegte en verloren zijn, chronische vermoeidheid (CVS), fybromyalgie, chronische pijn, verdriet, verlieservaringen (scheiding, overlijden, ...), gevoelens van minderwaardigheid, etc.
* Je ervaart weinig of geen contact met je unieke eigenheid, de pure kern van je vrouwelijkheid of mannelijkheid, je voelt je altijd maar rennen door het leven, je voelt je geleefd in plaats van dat je gewoonweg leeft
* ...

Tijdens een yogasessie kunnen we de dimensies van stilte, trilling en ademruimte gaan verkennen. We vertragen en laten de contouren van onze aandacht samenvallen met het lichaam, de adem, de stem, de omgeving, het moment.

* In welke mate durf jij te vertragen en de stilte toe te laten in je leven?
* Beweeg je vanuit het oneindige "nu", of ben je steeds het verleden of de toekomst aan het achterna hollen?
* In hoeverre geef jij jezelf ademruimte? Hoe is je lichaamshouding? Hoeveel eigen plek durf jij in te nemen in de wereld?
* Geef jij de ruimte aan je innerlijke stem om van zich te laten horen? Durf jij je stem te laten horen?
* Heb je contact met je eigen essentie en bezieling?

Een yoga sessie start met een korte beginmeditatie/grondingsoefening, waarna we met de eigenlijke yoga beoefening starten.

Afhankelijk van jouw interesse, kunnen volgende dingen aan bod komen: yoga houdingen, meditatie, ademhalingsoefeningen, het zingen van een mantra of het reciteren van een sutra.

Er wordt veel belang gehecht aan het ervaren van het lichaam en de adem, en we betreden de ruimte van stilte en lichaams- en gevoelservaring.

Het fysieke en geestelijke belang van een goede ademhaling mag niet onderschat worden. Onze ademhaling speelt een belangrijke rol bij het bereiken van innerlijke rust en ontspanning en om de dagelijkse stress te kanaliseren en hanteren. Een goede ademhaling brengt/houdt het zenuwstelsel in balans.

Als jij leert om samen te werken met je ademhaling, dan kan je bewust je lichaam, je adem en je gedachten tot rust brengen. Je hebt een krachtige tool in handen om je leven in balans te brengen! Je moet je alleen leren (her)verbinden met je (levens)adem.

De ademhaling wordt gestuurd door het onwillekeurig zenuwstelsel - de adem komt en gaat vanzelf en we hoeven op zich niet bewust in te grijpen in dit proces. Het is zoals ons hart dat klopt of onze spijsverteringsorganen die ons voedsel verteren: deze processen verlopen allemaal autonoom en automatisch.

Toch kunnen wij onze ademhaling bewust gaan sturen door bijvoorbeeld op onrechtstreekse manier ons lichaam en onze gedachten via verschillende (meditatieve en bewegings) technieken tot rust te brengen en te ontspannen. Dit heeft een rustgevend, balancerend en verdiepend effect op de ademhaling.

Ook het zingen van mantra's of het reciteren van sutra's werken meditatief, geven de geest een éénpuntige concentratie, waardoor zij kan kalmeren. Het lichaam ontspant en de ademhaling verdiept.

Zingen of reciteren houdt in dat je goed samenwerkt met je lichaam (een goede houding), je geest (een goede concentratie) en je adem (bewust ademen vanuit de "hara" en vanuit het hele lichaam).

Daarbij komt nog dat de woorden in mantra's of sutra's een positieve invloed hebben op ons lichaam. Deze woorden zijn dragers van positieve klanken en trillingen die ervoor zorgen dat jij je trilling kan verhogen, je jezelf kan ontdoen van negatieve en neerdrukkende energieën en gevoelens en je je beter in je vel kan gaan voelen.

We sluiten de sessie af met een ontspanning/yoga nidra (geleide ontspanningsmeditatie).

Vaak geef ik ook praktisch toepasbare oefeningen en/of adviezen mee naar huis waar je verder mee aan de slag kan.

Je kan bij mij terecht voor:

* rustige en aardende vormen van yoga (zoals yin yoga en herstellende yoga)
* spierversterkende yoga (hatha yoga en Japanse yoga)
* zwangerschapsyoga
* postnatale yoga
* relaxatie en yoga nidra
* meditatie
* mantra zingen
* het reciteren van sutra's

Wens je graag snel begeleiding bij jouw stress en levensvragen?
Maak dan dadelijk uw afspraak via mijn online agenda:


Yoga en relaxatie bij ziekte
Shiyouka is partner van Samana vzw / CM


Mechelen: 6-lessenreeks op donderdag

Locatie: Mechelen
Data: 16-23-30 januari, 6-13-20 februari 2020
Tijdstip: 13u30-16u30
Inschrijven: VOLZET

Neder-Over-Heembeek: 6-lessenreeks op dinsdag

Locatie: Neder-Over-Heembeek
Data: 4-18-25 mei, 1-8-15 juni 2021
Inschrijven via Samana


Een rustige yogareeks voor mensen met een chronische ziekte.

Dit werkt herstellend bij fysieke, emotionele en mentale vermoeidheid of uitputting. Je vermoeidheid daalt en je fysieke, mentale en emotionele weerbaarheid vergroot.

De oefeningen doen stress dalen en lichaamsweefsels ontspannen, waardoor ook (chronische) pijnbeleving minder intens en dus hanteerbaarder wordt. Je nachtrust wordt beter, je ademhaling verdiept en de stramheid van spieren en bindweefsels daalt.

Je bevordert je kracht, veerkracht en weerbaarheid. Het leert je om los te laten en je gedragen te voelen door het leven. Zo kan je het leven in al haar aspecten ontvangen, ook de minder fijne dingen.

Voor wie?

Voor iedereen die te kampen heeft met fysieke en/of mentaal-emotionele klachten. Lenigheid is geen vereiste, ervaring met yoga of andere vormen van lichaamswerk evenmin. De oefeningen kunnen zittend op een mat of stoel gedaan worden, of liggend. Zit je in een rolstoel? Dan kan je evengoed meedoen aan deze reeks. Alle oefeningen worden waar nodig individueel aangepast.

Wat mag je verwachten?

Rustige, trage lessen om helemaal thuis te komen in jezelf. Een laagdrempelige en boeiende introductie in de wereld van yoga, meditatie, relaxatie, energie, klank, zang, dans,... Een theoretisch kader om het nut en de werking van de belangrijkste oefeningen beter te begrijpen.


Yoga tijdens kanker - zacht bewegend op weg naar fysiek en mentaal-emotioneel welzijn

Shiyouka is partner van het FACTIOMA (Fysieke ACTiviteit Op MAat tijdens en na kanker in regio Leuven) project van het UZ Leuven (Dienst Fysische Geneeskunde en revalidatie en Leuvens Kankerinstituut)

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de levenskwaliteit verhoogt bij kankerpatiënten die voldoende fysiek actief zijn tijdens en na hun kankerbehandeling. In sommige gevallen bevordert dit zelfs de kans op genezing. Voor heel wat patiënten zou lichaamsbeweging dus standaard als aanvullende behandeling tijdens en na een kankerbehandeling in het zorgtraject moeten worden opgenomen.

"Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij kankerpatiënten. Niet alleen de ziekte zelf maar ook de intensieve behandeling hebben een grote impact. De patiënten komen hierdoor soms in een vicieuze cirkel terecht. Ze stoppen met werken en andere activiteiten omwille van hun ziekte en behandeling. Ze bewegen minder, zijn minder goed in vorm en voelen zich minder in staat om actief bezig te zijn. Met aangepaste lichaamsbeweging, willen we deze negatieve spiraal al ombuigen tijdens de behandeling."

(Prof. dr. Gaëtane Stassijns Afdelingshoofd fysische geneeskunde en rehabilitatie (UZ Antwerpen))

"We merken dat bij chronische vermoeidheid veroorzaakt door de ziekte, rust niet de oplossing is. Paradoxaal genoeg zorgt lichaamsbeweging er net voor dat de patiënt beter kan vechten tegen de symptomen van vermoeidheid en verzwakte spieren. Lichaamsbeweging bij de behandeling opnemen draagt bij tot de levenskwaliteit van de patiënten en helpt hen ook bij hun sociaal-economische re-integratie."

(Prof. Didier Maquet Afdeling Motricity Sciences aan de Universiteit van Luik, coördinator van het revalidatiecentrum na kanker aan het Luikse CHU.)

Op dit moment raadt men kankerpatiënten, die al dan niet in behandeling zijn, niet langer aan om zo min mogelijk actief te zijn en zoveel mogelijk te rusten. Integendeel, talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat aangepaste lichaamsbeweging idealiter zoveel mogelijk moet worden voorgesteld naast de behandeling en moet worden voortgezet na het einde ervan. Vaak ziet men dat hoe sneller de lichaamsbeweging wordt geïntegreerd na de diagnose, hoe groter de voordelen. Lichaamsbeweging kan de doeltreffendheid van bepaalde behandelingen namelijk verbeteren. Bewegen helpt ook om de bijwerkingen, het risico van terugval of een nieuwe kanker te verminderen en de overlevingskansen te verhogen.

Lichamelijke activiteit tijdens en na kanker kan een gunstig effect hebben op pijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, depressie, angst, gezondheid van het beendergestel, fysieke conditie, metabolisme, cachexie, immuniteit, ontstekingsprocessen, perifere neuropathie, lymfoedeem...

Stichting tegen Kanker subsidieert het FACTIOMA project - Fysieke ACTiviteit Op MAat tijdens en na kanker in regio Leuven), dat fysieke activiteiten aanbiedt tijdens en na een kankerbehandeling.

"Ik Beweeg Weer" - Yoga bij fysieke en/of mentaal-emotionele ziekte

Volg je momenteel een kankerbehandeling en wens je graag deel te nemen aan yoga- en relaxatielessen die helemaal aangepast zijn aan jouw situatie? Dan ben je via het FACTIOMA project van harte welkom in de speciale lessen yoga en relaxatie bij ziekte die georganiseerd worden door Shiyouka. Deze lessen worden namelijk helemaal op maat ingericht voor mensen met een ziektebeeld en willen mensen met een zwakke fysieke conditie en met een bepaald ziektepatroon aanzetten tot meer beweging.

De lessen bieden geen medische ondersteuning, ze beogen wel een verbetering van de fysieke en mentale conditie. De deelnemers worden weerbaarder, krijgen meer zelfvertrouwen en leren beter omgaan met de eigen beperkingen. De lessen bieden ook een moment van rust en ontspanning in een aangename en veilige omgeving.

Deelnemers kunnen op ieder moment instappen. Ze krijgen 1 gratis proefles om te ervaren of ze er baat bij hebben. Voorwaarden zijn dat ze voldoende zelfredzaam zijn, op eigen houtje naar de lessen komen en de oefeningen ook zelfstandig kunnen uitvoeren. (Zware) vermoeidheid mag en kan als dit het functioneren van de groep niet belet. Van de deelnemers wordt bovendien een positieve ingesteldheid verwacht en een engagement om de lessen regelmatig bij te wonen.

Na de proefles kan men een 10-beurtenkaart van €85 kopen. Via je ziekenfonds kan je bovendien een gedeeltelijke terugbetaling hiervoor bekomen - informeer je hiervoor bij je ziekenfonds.

Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan een aantal essentiële voorwaarden om naar een diepe ontspanning te gaan. Via eenvoudige oefeningen wordt er aan een rustige ademhaling gewerkt en wordt het lichaam verkend om spanningen op te sporen en op te lossen. Het lichaam wordt versterkt en de geest komt tot rust. De lessen werken zowel aan de fysieke als aan de mentale gezondheid.

Deze lessen worden speciaal ingericht voor:

* Mensen met en na kanker
* Mensen met burn-out (gevoel van leegte, lichamelijke en geestelijke uitputting), depressie, ...
* Mensen met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie, MS, ...
* Mensen met een zwakke fysieke conditie
* Bewegingsarmen die laagdrempelig willen starten met bewegen
* Mensen die via het "Bewegen op Verwijzing" project doorverwezen worden door hun huisarts/beweegcoach

De yogalessen zijn heel erg positief en verbindend qua insteek en we hebben een toffe groep van vaste deelnemers die regelmatig de lessen meedoen. Voel je van harte welkom om ook deel te nemen!

Data en locatie volgen nog!

Om deel te nemen hoef je helemaal geen ervaring te hebben met yoga! Beide groepen zijn identiek van aard en laagdrempelig ingericht zodat iedereen kan deelnemen op zijn/haar niveau. Alle materiaal is aanwezig. Je hoeft enkel water en een dekentje (en eventueel een extra kussen) mee te brengen.

Info over data en locatie volgen nog!


Bedrijfsyoga


Shiyouka biedt workshops yoga en wekelijkse groepslessen yoga aan voor bedrijven die de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van hun werknemers willen ondersteunen door ze een ontspannende activiteit aan te bieden in het kader van hun stresspreventiebeleid.

Werknemers die zich tussen het werk door overdag kunnen ontspannen op fysiek, emotioneel en mentaal vlak:

* beleven meer arbeidsvreugde
* hebben meer energie
* lachen meer
* hebben meer levensvreugde
* kunnen zich beter concentreren
* blijven positiever ingesteld
* worden creatiever
* worden daadkrachtiger
* zijn veerkrachtiger en kunnen beter omgaan met stress en problemen
* hebben minder last van rug, nek en schouders
* zijn lichamelijk en psychisch gezonder
* ...

Werknemers krijgen tijdens de lessen en workshops praktische handvatten mee die ze thuis en op de werkvloer kunnen toepassen in uiteenlopende situaties.

Voor de yogalessen doe je best comfortabele, losse kledij aan. Evenwel kunnen de lessen zo ingericht worden dat men zich niet hoeft om te kleden en men gewoon in maatpak/werkkledij kan deelnemen! De lessen worden steeds aangepast aan de specifieke behoefte/situatie.

U als bedrijf stelt een vergaderzaal of andere ruimte ter beschikking. Materiaal zoals yogamatten en dergelijke worden door mij voorzien.

Wekelijkse yogalessen (minimum 5 opeenvolgende sessies) en workshops yoga worden aangeboden binnen een straal van 25km van mijn praktijk.

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte: shiyouka.healing@gmail.com.

Referenties

* Zenith Optimedia - in opdracht van MEDIALAAN (zie bovenstaande video)
* Japans Cultureel Centrum vzw
* Japanse Tuin Hasselt
* Tievo vzw
* Provincie Vlaams-Brabant
* OCMW Hoegaarden
* Gezinsbond

Wetgeving preventie psychosociale risico's

De wetgeving van 1 september 2014 rond preventie en psychosociale risico's op het werk verplicht bedrijven maatregelen te nemen om de gezondheid van hun personeel te verzekeren.

Definitie van psychosociale risico's op het werk

De psychosociale risico's op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

Psychische schade kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, posttraumatische stress, ... Op lichamelijk vlak kunnen deze risico's aanleiding geven tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen, ...

Er moet ook opgemerkt worden dat de nefaste gevolgen een impact kunnen hebben op het individu maar ook op het collectieve niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een verslechterde arbeidssfeer, conflicten, ... Ze brengen ook kosten voor de onderneming met zich mee: arbeidsongevallen, het beheer van absenteïsme en presenteïsme, een daling van de kwaliteit van het werk, van de productiviteit, ...

Door een risicoanalyse van de arbeidsomstandigheden krijgen bedrijven zicht op factoren die de gezondheid van hun werknemers kunnen aantasten en die kunnen leiden tot stress of burn-out. Op basis van deze analyse kan men door voordrachten of workshops op vlak van gezondheid een preventief gezondheidsbeleid voeren.