Opleiding - Inwijding - Begeleidingstraject

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over de volgende opleidingen/inwijdingen/trajecten:


* Ilahinoor
* Rite of the Womb (Ritueel van de Baarmoeder)
* Nusta Karpay

* Begeleidingstraject - Reis naar Innerlijke Heling


Ilahinoor

La ilaha illallah: er is geen andere werkelijkheid dan de ene

Ilahinoor...Ilahinoor...Ilahinoor...

Velen ervaren Ilahinoor als een vrouwelijke energie, gefocust in het lichaam en verbonden met de levengevende wortels van Moeder Aarde. Het is een terugkeer naar het mystieke hart van het leven waar alle dingen in eenheid verbonden zijn.

"Ilahinoor" is Arabisch/Turks voor "Goddelijk Licht" en werd in 2006 aan ons geschonken door de Oud-Egyptische zonnegod Ra (en bij uitbreiding van alle neters van Amenti) via Kiara Windrider om ons heelhuids door deze turbulente tijden te leiden.

Onze planeet Aarde is de laatste jaren snel vooruitgegaan naar hogere frequenties van expressie. Sommigen zeggen dat we terugkeren uit de diepten van het Kali-Yuga tijdperk naar de hogere frequenties van het Satya tijdperk. Hoewel dit ongelooflijke mogelijkheden opent naar groei, bewustzijn en zielenintegratie, creërt dit ook een tendens om oude trauma's en emotionele patronen vanuit de diepte van de collectieve psyche naar de oppervlakte te brengen. Wereldwijd uit dit zich in een verhoging van angst, depressie, emotionele omwentelingen en fysieke symptomen zoals verstoringen van het immuunsysteem, stressgebonden kwalen en verschillende vormen van fysieke ziekten.

Wat kunnen we doen om onszelf en de planeet te helpen in deze cruciale tijden?

Ilahinoor is een kosmisch / morfogenetisch veld van goddelijk licht, een kosmische evolutionaire energie. Dit is het veld waar wij, als ongeschapen goddelijk potentieel, bestaan binnen het eeuwige Zelf. Dit goddelijk licht/veld doordringt, omgeeft en verbindt alles. Als menselijke wezens kunnen we toegang hebben tot dit veld en kunnen we deze eenheidsenergieën gebruiken om onbewuste patronen te helen, om potentieel in ons DNA te activeren en om vollediger te incarneren in de reis van menselijke evolutie. Lichaam, geest hart en ziel kunnen tot ongekende hoogte genezen worden door herstructurering van het DNA in overeenstemming met onze goddelijke blauwdruk.

In essentie gaat het Ilahinoor-werk over bruggen leggen in ons bewustzijn door te werken met subtiele paden in ons zenuwstelsel en brein zodat we de onderbewuste en bovenbewuste aspecten van ons wezen één kunnen maken. De techniek is eenvoudig en laat ons toe om ons bewustzijn te laten afdalen van het rationele denken naar het hart. Dit laat ons toe om te leven in een staat van goddelijke tegenwoordigheid, vrij van trauma's en conditioneringen uit het verleden of angsten voor de toekomst.

Verdere aspecten van Ilahinoor:

* Ilahinoor versnelt ons ascensieproces.

* Via Ilahinoor worden wij de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoeten.

* Via Ilahinoor kunnen we mede-schepper worden van de Nieuwe Aarde.

* Wij zijn in onze evolutie gegroeid van de dierlijke naar de menselijke mens. Ilahinoor helpt ons om verder door te groeien naar de goddelijke mens (waar we via ons hart verbinding maken met de frequenties van onze ziel) en ten slotte de supramentale mens (in welke hoedanigheid we levende belichamingen in de materie zijn van schepperbewustzijn en zodoende uiting geven aan onze universele identiteit).

* Onze lichamen zijn multidimensionele tempels van God, die erop wachten om getransformeerd te worden tot voertuigen voor supramentaal licht.

* Ilahinoor kan ons helpen om ons te herinneren wie we zijn als lichtwezens. Hoe meer we dat licht door ons kunnen verankeren, hoe gemakkelijker de transformatie zal zijn voor de mensheid en voor de Aarde.

* De kracht van het Ilahinoorlicht groeit door het te delen.

* Ilahinoor helpt ons om vooral verbinding te maken met onze onderste chakra's, onze verbinding met onszelf en met de Aarde. Voor mensen die de neiging hebben zich niet gegrond te voelen of een beetje zweverig zijn, helpt Ilahinoor om weer te aarden.

* Het is niet Ilahinoor die de healing doet. Ilahinoor helpt, door genade, bij het herstellen van de reeds bestaande heelheid en integriteit die verduisterd geweest zijn in het bewustzijn. Hoewel healing kan en zal plaatsvinden, weet niemand wat de ziel van elke persoon moet ervaren als deel van het goddelijke plan voor hun ontplooiing. Zoals met alle modaliteiten en overdrachten, zal Ilahinoor gaan waar het nodig is en doen wat het beste is voor de ontvanger en alle betrokkenen.

* Ontkoppeling van de aangeboren intelligentie van onze menselijke ziel resulteert in de alomtegenwoordige ziekten van onze tijd. Verslavingen bijvoorbeeld, wijzen erop dat we het contact zijn verloren met wat ons echt voedt, net als onze aantrekkingskracht tot het eten en drinken van dingen die het lichaam schaden. Het overmatige gebruik van stimulerende middelen zoals suiker en cafeïne reflecteert een fundamentele splitsing van de wijsheid van onze buik, net als emotionele problemen zoals angst voor intimiteit en afhankelijkheid. Ilahinoor is vooral nuttig voor mensen die zich verloren voelen en het contact met hun menselijke zelf kwijt zijn. Als er dringende kwesties zijn met betrekking tot relaties, huis, familie en geld dan hebben de onderste chakra's en het zielencentrum in de buik waarschijnlijk behoefte aan een groter bewustzijn. Wanneer mensen een teveel aan niet geïntegreerde hogere energieën opstapelen, bijvoorbeeld door elke dag uren te mediteren, dan worden ze vaak overspoeld door een onmiddellijk gevoel van opluchting omdat de Ilahinooroverdracht helpt bij het indalen en het landen van de esoterische frequenties. Het subtiele lichaam en de chakrasystemen komen weer in balans wanneer de onderste chakra's in hoger licht gebaad worden waardoor bewustzijnsopeningen geïntegreerd en belichaamd worden. Elke klim naar hogere gebieden moet gevolgd worden door een overeenstemmende periode van verdieping en integratie, wil het volledig belichaamd en beleefd worden. Verbonden blijven met het haracentrum en met de onderste chakra's is hierbij van belang. Ilahinoor kan hierbij helpen.

* Ilahinoor kan bijdragen aan de harmonisering van mannelijke en vrouwelijke energieën.

 • Ilahinoor is één van de methodes die aan bod kan komen binnen mijn praktijk om cliënten verder te helpen op hun pad.
 • Ik geef Ilahinoor ook door via individuele initiatie - deze initiatie komt niet van mij, maar vanuit de Goddelijke Bron. Na een initiatie/inwijding kan je jezelf en anderen (ook dieren, planten, ...) behandelen vanuit dit Goddelijke Veld én de methode tevens doorgeven aan anderen. Ilahinoor is bij uitstek ook geschikt voor planetair healingswerk. Kostprijs: €245 inclusief notities (excl. btw indien je een btw-nummer hebt), exclusief boek (€20). De opleiding neemt ongeveer 3u in beslag.

Bronnen en verdere info:
Literatuur: "Ilahinoor. Het ontwaken van de Goddelijke Mens." Kiara Windrider.
Website Kiara Windrider: https://www.kiarawindrider.net/.
Ook met dank aan Katrijn Joris van De Maancirkel!


Rite of the Womb (Ritueel van de Baarmoeder)

Dit oude ritueel heelt vrouwen en laat hen herboren worden in kracht, schoonheid en integriteit.
Het verbindt vrouwen terug met hun vrouwelijke wijsheid en kracht.

Onze baarmoeders dragen heel wat kwetsuren met zich mee. Kwetsuren vanuit dit leven, vanuit vorige levens (karmische lijn), vanuit onze voorouderlijke moederlijke en vaderlijke lijn (biologische/genetische lijn), en kwetsuren vanuit het collectief waarin het vrouwelijke zo lang onderdrukt, misbruikt en ontkend is.

Er bestaat een lineage van vrouwen die zichzelf bevrijd hebben van dit lijden, en die bij dit ritueel ook uitspreken wat ze willen manifesteren vanaf nu (door de creatieve ruimte die vrijkomt wanneer we onze pijnen loslaten).

Deze vrouwenlijn wil ons aan het volgende herinneren:

The womb is not a place to store fear and pain,
The womb is to create and give birth to life.

De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren.
De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.

De vrouwenspirit van de jungle herinnert ons aan deze eenvoudige en essentiële waarheid.

Deze vrouwenlijn heeft ons via de wijsheid van de jungle het geschenk gegeven van de
13e rite van de Munay-Ki: het Ritueel van de Baarmoeder.

Marcela Lobos, de echtgenote van Alberto Villoldo, heeft dit geschenk in 2014 doorgekregen van de Grote Moeder/De Grootmoeders van het Amazonegebied. Sindsdien zijn er al vele vrouwen die het ritueel ontvangen hebben en het als "womb keeper" doorgeven aan vele vrouwen.

Water speelt een centrale rol in deze ceremonie.

Het ritueel heelt je en laat je herboren worden in schoonheid, kracht en waardigheid. Het ritueel is een energieoverdracht vanuit de Kosmische Baarmoeder naar jou. Vanaf het moment dat jij deze energie in je baarmoeder hebt, ben je verbonden met de Kosmische Baarmoeder en kan je de rite delen met zoveel mogelijk vrouwen.

De rite is bedoeld voor alle vrouwen:

 • Meisjes
 • Vrouwen in hun vruchtbare periode
 • Vrouwen die zich voorbereiden op een zwangerschap
 • Zwangere vrouwen
 • Moeders
 • Vrouwen die vrij willen zijn van overgangsklachten
 • Vrouwen die in hun menopauze zijn
 • Vrouwen die geen baarmoeder meer hebben (je energetische baarmoeder is er namelijk nog steeds!)
 • ...

Je hoeft voor deze rite niet de Munay-Ki gevolgd te hebben, elke vrouw kan zich aanmelden bij interesse.

Na het ontvangen van het ritueel blijf je deze energie in je baarmoeder maandelijks eren en bekrachtigen gedurende minstens 13 manen.

Elke maand offer je je eigen menstruatiebloed aan Moeder Aarde terwijl je de woorden herhaalt:

Ik laat mijn angst vrij om de vrijheid te omarmen
Ik laat mijn pijn vrij om het plezier te omarmen
Ik laat mijn woede vrij zodat ik ook het meevoelen kan omarmen
Ik laat mijn verdriet vrij zodat ik vrede kan omarmen

(Je kan er eventueel nog woorden aan toevoegen die voor jou waarheid zijn)

 • Menstruerende vrouwen offeren hun eigen menstruatiebloed aan de Aarde tijdens nieuwe maan of simpelweg tijdens de periode van hun maandstonden
 • Zwangere vrouwen offeren rode wijn aan de Aarde tijdens volle maan
 • Vrouwen in de menopauze of die geen baarmoeder meer hebben, offeren rode wijn aan de Aarde tijdens nieuwe maan
 • Meisjes die nog niet menstrueren, offeren bloemen aan de Aarde tijdens volle maan, omdat hun baarmoeder nog aan het openbloeien is en de eerste bloem nog niet ontloken is. Zij zeggen hierbij enkel de volgende woorden: Ik laat mijn angst vrij om de vrijheid te omarmen. Ik laat mijn pijn vrij om het plezier te omarmen.

Verder deel je de rite met zoveel mogelijk vrouwen. Elke keer dat je de rite deelt, versterk je haar werking in jouw baarmoeder. Je mag zelf ook de rite nog zo vaak ontvangen als je zelf wil of nodig hebt.


Ñusta karpay

Ik gaf de rites door zoals ik die rechtstreeks van Paqo (Andes sjamaan) Don Alejandro heb mogen ontvangen.

Voorlopig voer ik de rites niet meer zelf uit en verwijs ik je graag door naar Zennergi waar ik deze inwijding heb mogen ontvangen:  https://www.zennergi.com/aanbod/nusta-karpay/.

De rites helpen je als vrouw je te verbinden met je vrouwelijkheid, en helpen je als man je te verbinden met je zachtheid en je intuïtie.

Paqo Don Alejandro komt uit de Q'ero communities in Peru. Deze authentieke Paqo (Priester of Healers) maakt deel uit van een ononderbroken bloedlijn en is één van de laatste afstammelingen van de Inca's. Hun kennis en wijsheid werd honderden jaren lang van generatie op generatie doorgegeven - zonder inmenging van buitenaf - en is daarom zuiver gebleven. Sinds 2009 werd deze Ñusta Karpay ceremonie voor het eerst buiten de Q'ero communities gegeven. Tijdens deze inwijdingen ontvang je 7 Ñusta om je opnieuw diep te verbinden met je aangeboren kwaliteiten.

De terugkeer van de vrouwelijke energie is niet alleen belangrijk voor onszelf, maar voor onze hele wereld. Een lange tijd is de vrouwelijke energie onderdrukt geweest en het mannelijke overheerste. De tijd is nu aangebroken dat het vrouwelijke meer ruimte mag krijgen, zodat er weer een balans kan ontstaan.

Voor de Q'eros is het getal 7 een heilig getal. Het staat in verbinding met de kleuren van de regenboog. Tijdens de Nusta Karpay beloop je het regenboogpad. Je loopt het pad naar vrouwelijke heelwording en de balans tussen mannelijk en vrouwelijk. De inwijdingen bestaan onder andere uit het inbrengen van zaden van licht in je 7 ñjawi (chakra's). Je wordt verbonden met de Spirit van het water en je kunt je ego gaan loslaten. Er wordt een verbinding gemaakt het Vuur, waardoor je in de je vrouwelijke kracht kunt komen. Je hart wordt geopend, net zoals je keel en je derde oog, waardoor heling kan plaatsvinden van het innerlijke kind en je communicatie. Je gaat werkelijk zien wie je bent en je wordt het op een dieper niveau verbonden met het Universum.

Elke Ñusta (Vrouwelijke Spirit) heeft haar eigen kwaliteit en inwijding:

1. Mama Ocllio - la madre, de moeder

Mama Ocllio verbindt je met Pachamama (Moeder Aarde). Deze rite opent je wortelchakra, zorgt voor de herverbinding met Mama Occllio en behelst een grote zuivering. De rite opent alle chakra's en zorgt ervoor dat je de k'anchay (hoogste vorm van spirituele lichtenergie) zaden van verlichting ook in de andere chakra's kan ontvangen - deze lichtspiraal verbindt al je chakra's met elkaar, van je stuitje tot aan je kruin. Ik werk tijdens de rite met Chumpi stenen.

Trefwoorden: 1e chakra (stuitchakra), rood, element Aarde, Titicacameer, zuiden, rode slang.

2. Doña Mujía - la doncella, het meisje

Doña Mujía is de godin van het water, ze verbindt je met Mama Cocha (Moeder Zee), alle waterwezens en in het bijzonder de zeemeermin (Mama Sirena) en haar echtgenoot Inca Huascar. Doña Mujía helpt je om de negatieve aspecten van het ego los te laten, om open te bloeien en vanuit je ziel te leven. We werken tijdens de rite met water en bloemen.

Trefwoorden: 2e chakra (heiligbeenchakra), oranje, element Water, Titicacameer, westen, poema.

3. Mamá Simona - la abuela, de grootmoeder

Mama Simona wordt (samen met Mama Anahuarque) de moeder van Cuzco genoemd en vertegenwoordigt de priesteres van de voorouders. Ze verbindt je met en heelt je voorouderlijke moederlijke lijn. Ze verbindt je ook met het punt voorbij jouw voorouders, naar het punt van ons begin, onze origine. Hier ervaar je een gevoel van thuiskomen. Je komt thuis in jezelf. Je komt thuis op Moeder Aarde. Je verbindt je op diepgaande wijze met de plek die jij "thuis" noemt. Je ontvangt tijdens deze rite je persoonlijke kuya healing steen.

Trefwoorden: 3e chakra (zonnevlechtchakra), geel, apu (berggod) ten noordwesten van Cuzco, Puerta de Hayu Marca (The Gate of the Gods) oftewel de poort naar de Amaru Meru (of Aramu Muru, 1 van de 7 Grote Meesters van het Land van Mu / Lemurië), de Zonneschijf van Mu (de "sleutel van de goden van de 7 stralen", waarvan de kosmische wijsheid in dit tijdperk opnieuw geopenbaard zal worden), noorden, kolibrie, apu Wanakawri (de vader van Cuzco), Mama/apu Anahuarque (berg ten westen van de berg Wanakawri).

4. Doña Teresa - la curandera, de genezer/healer

Doña Teresa helpt je om je hart te openen en de wereld te aanschouwen met de ogen van je hart: onvoorwaardelijk liefdevol, mededogend en zonder oordeel. Ze bevordert zachtheid en harmonie. Ze helpt je om jezelf en anderen te vergeven en om vergeven te worden. Ze verbindt je met de liefde in je hart. Je heelt je Innerlijk Kind. Tijdens de rite maken we een hartvormige despacho waar je je gebeden in legt, of we maken muziek of mediteren op de energie van Doña Teresa.

Trefwoorden: 4e chakra (hartchakra), groen, de hartvormige apu Ausangate (canyon), oosten, condor.

5. María Sakapana - la comunicadora, de communicator

María Sakapana is de godin van de lucht, de wind, en de communicatie. Zij bevrijdt jou van blokkades, opent jouw keel, helpt jou om jouw Waarheid uit te spreken, om te leven vanuit die Waarheid, om in je Ware Zelf te stappen. Tijdens deze rite werken met veren.

Trefwoorden: 5e chakra (keelchakra), lichtblauw of turkoois, rechter apu van Ausangate, condor.

6. Doña Juana Huamán Tiklla - la visionaria, de visionair

Doña Juana Huamán Tiklla helpt je om helder te zien. Je haalt verloren zielendelen terug. Ze verbindt je via de heldere en overschouwende energie van condor/adelaar/valk/uil met de leraar in jezelf en met alle kennis, wijsheid en vaardigheden uit al je levens. Je krijgt meer inzicht in je levenspad en zielstaak. Tijdens deze rite werk ik met een kuya healing steen. Na de rite zoek je zelf een kuya die voor jou symbool staat voor deze rite en voor 1 van de hogergenoemde roofvogels - vertrouw erop dat de kuya je zal roepen.

Trefwoorden: 6e chakra (derde oog), donkerblauw, ten oosten van Ausangate, condor/adelaar/valk/uil.

7. Doña Tomasa Huamán Tiklla - la sacerdotisa, de priesteres

Doña Tomasa Huamán Tiklla is de tweelingzus van Doña Juana Huamán Tiklla. Zij is de godin van de vrijheid, transformatie, innerlijke alchemie, integratie. Deze rite integreert alle rites en versterkt de verbinding tussen de rites. Via deze rite verbind je je met de hoogste kosmische lichtenergie. Tijdens de rite werken we met 3 kaarsen - dit ritueel zet je thuis verder ter integratie van de gehele Ñusta Karpay.

Trefwoorden: 7e chakra (kruinchakra), donkerpaars, zuster ten oosten van apu Ausangate, apu Umanta, Señor de Quyllurit'i ("Heer van Helderwitte Sneeuw", verwijst naar het Pre-Columbiaanse Feest van de Sterren tijdens de volle maan rond einde mei/begin juni in de Cuzco regio waarbij de terugkeer van de Plejaden of Zevengesternte/De Zeven Zusters gevierd wordt).

De Ñusta Karpay is bedoeld voor mannen en vrouwen. Ook kinderen kunnen hieraan deelnemen: vanaf 8 jaar en vergezeld door de moeder, vanaf 14 jaar kan het ook zonder de moeder.Begeleidingstraject - Reis naar Innerlijke Heling

Misschien wil je je direct engageren voor de meer vastomlijnde ondersteuning van een traject waarbij je heel bewust voor een periode van zelfzorg kiest en je de reis aanvangt of verderzet naar je eigen innerlijke heling.

Dit traject staat open voor alle mannen en vrouwen.

Je neemt de sessies binnen een vastgelegd aantal weken op.
Kies je voor dit traject/pakket, dan kom je iets voordeliger uit.

 • Traject "Reis naar Innerlijke Heling": €330

Ontdek je stiltepunt, omarm jezelf met rust, verwonder jezelf over jouw kracht en potentieel.

Dit traject omvat 5 sessies die je binnen de 8 weken opneemt:

 • 1 kennismakings/healing sessie (1,5u)
 • 2 healing sessies (van telkens 1u)
 • 2 yoga sessies (van telkens 1u)

Ben je een vrouw en heb je interesse in de heling van je voorouderlijke moederlijke lijn en in het Baarmoederritueel, dan kan dit meegenomen worden in het pakket als een bijkomende sessie van 2,5u. In dat geval neem je deze 6 sessies op binnen de 10 weken. De prijs van het traject komt dan op €480.

Bij de eerste sessie hebben we een verkennend gesprek en komt er eveneens al een eerste healing sessie aan bod. De daaropvolgende sessies kunnen per keer ingepland worden, je geeft zelf aan of je de keer daarop graag een healing sessie, yoga sessie of het Baarmoederritueel ontvangt. Thuis verdiep je je verder in de aangereikte inzichten, info en oefeningen.

Het volledige traject betaal je voorafgaand aan onze eerste sessie, je ontvangt bij je inschrijving de factuur en een intake-formulier.

Je kan dit basistraject van 5 sessies meermaals volgen, in periodes waarin jij hier nood aan hebt. De inhoud van dit traject ligt immers niet vast - het zijn jij en je ziel die telkens de thema's aanbrengen die getransformeerd mogen worden, en dat zijn elke keer weer andere thema's of diepere lagen van thema's.

Interesse om hiervoor in te schrijven? Contacteer mij via 0489/78.93.92 of via shiyouka.healing at gmail.com.