Ilahinoor

Ilahinoor

La ilaha illallah: er is geen andere werkelijkheid dan de ene

Ilahinoor...Ilahinoor...Ilahinoor...

Velen ervaren Ilahinoor als een vrouwelijke energie, gefocust in het lichaam en verbonden met de levengevende wortels van Moeder Aarde. Het is een terugkeer naar het mystieke hart van het leven waar alle dingen in eenheid verbonden zijn.

"Ilahinoor" is Arabisch/Turks voor "Goddelijk Licht" en werd in 2006 aan ons geschonken door de Oud-Egyptische zonnegod Ra (en bij uitbreiding van alle neters van Amenti) via Kiara Windrider om ons heelhuids door deze turbulente tijden te leiden.

Onze planeet Aarde is de laatste jaren snel vooruitgegaan naar hogere frequenties van expressie. Sommigen zeggen dat we terugkeren uit de diepten van het Kali-Yuga tijdperk naar de hogere frequenties van het Satya tijdperk. Hoewel dit ongelooflijke mogelijkheden opent naar groei, bewustzijn en zielenintegratie, creërt dit ook een tendens om oude trauma's en emotionele patronen vanuit de diepte van de collectieve psyche naar de oppervlakte te brengen. Wereldwijd uit dit zich in een verhoging van angst, depressie, emotionele omwentelingen en fysieke symptomen zoals verstoringen van het immuunsysteem, stressgebonden kwalen en verschillende vormen van fysieke ziekten.

Wat kunnen we doen om onszelf en de planeet te helpen in deze cruciale tijden?

Ilahinoor is een kosmisch / morfogenetisch veld van goddelijk licht, een kosmische evolutionaire energie. Dit is het veld waar wij, als ongeschapen goddelijk potentieel, bestaan binnen het eeuwige Zelf. Dit goddelijk licht/veld doordringt, omgeeft en verbindt alles. Als menselijke wezens kunnen we toegang hebben tot dit veld en kunnen we deze eenheidsenergieën gebruiken om onbewuste patronen te helen, om potentieel in ons DNA te activeren en om vollediger te incarneren in de reis van menselijke evolutie. Lichaam, geest hart en ziel kunnen tot ongekende hoogte genezen worden door herstructurering van het DNA in overeenstemming met onze goddelijke blauwdruk.

In essentie gaat het Ilahinoor-werk over bruggen leggen in ons bewustzijn door te werken met subtiele paden in ons zenuwstelsel en brein zodat we de onderbewuste en bovenbewuste aspecten van ons wezen één kunnen maken. De techniek is eenvoudig en laat ons toe om ons bewustzijn te laten afdalen van het rationele denken naar het hart. Dit laat ons toe om te leven in een staat van goddelijke tegenwoordigheid, vrij van trauma's en conditioneringen uit het verleden of angsten voor de toekomst.

Verdere aspecten van Ilahinoor:

* Ilahinoor versnelt ons ascensieproces.

* Via Ilahinoor worden wij de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoeten.

* Via Ilahinoor kunnen we mede-schepper worden van de Nieuwe Aarde.

* Wij zijn in onze evolutie gegroeid van de dierlijke naar de menselijke mens. Ilahinoor helpt ons om verder door te groeien naar de goddelijke mens (waar we via ons hart verbinding maken met de frequenties van onze ziel) en ten slotte de supramentale mens (in welke hoedanigheid we levende belichamingen in de materie zijn van schepperbewustzijn en zodoende uiting geven aan onze universele identiteit).

* Onze lichamen zijn multidimensionele tempels van God, die erop wachten om getransformeerd te worden tot voertuigen voor supramentaal licht.

* Ilahinoor kan ons helpen om ons te herinneren wie we zijn als lichtwezens. Hoe meer we dat licht door ons kunnen verankeren, hoe gemakkelijker de transformatie zal zijn voor de mensheid en voor de Aarde.

* De kracht van het Ilahinoorlicht groeit door het te delen.

* Ilahinoor helpt ons om vooral verbinding te maken met onze onderste chakra's, onze verbinding met onszelf en met de Aarde. Voor mensen die de neiging hebben zich niet gegrond te voelen of een beetje zweverig zijn, helpt Ilahinoor om weer te aarden.

* Het is niet Ilahinoor die de healing doet. Ilahinoor helpt, door genade, bij het herstellen van de reeds bestaande heelheid en integriteit die verduisterd geweest zijn in het bewustzijn. Hoewel healing kan en zal plaatsvinden, weet niemand wat de ziel van elke persoon moet ervaren als deel van het goddelijke plan voor hun ontplooiing. Zoals met alle modaliteiten en overdrachten, zal Ilahinoor gaan waar het nodig is en doen wat het beste is voor de ontvanger en alle betrokkenen.

* Ontkoppeling van de aangeboren intelligentie van onze menselijke ziel resulteert in de alomtegenwoordige ziekten van onze tijd. Verslavingen bijvoorbeeld, wijzen erop dat we het contact zijn verloren met wat ons echt voedt, net als onze aantrekkingskracht tot het eten en drinken van dingen die het lichaam schaden. Het overmatige gebruik van stimulerende middelen zoals suiker en cafeïne reflecteert een fundamentele splitsing van de wijsheid van onze buik, net als emotionele problemen zoals angst voor intimiteit en afhankelijkheid. Ilahinoor is vooral nuttig voor mensen die zich verloren voelen en het contact met hun menselijke zelf kwijt zijn. Als er dringende kwesties zijn met betrekking tot relaties, huis, familie en geld dan hebben de onderste chakra's en het zielencentrum in de buik waarschijnlijk behoefte aan een groter bewustzijn. Wanneer mensen een teveel aan niet geïntegreerde hogere energieën opstapelen, bijvoorbeeld door elke dag uren te mediteren, dan worden ze vaak overspoeld door een onmiddellijk gevoel van opluchting omdat de Ilahinooroverdracht helpt bij het indalen en het landen van de esoterische frequenties. Het subtiele lichaam en de chakrasystemen komen weer in balans wanneer de onderste chakra's in hoger licht gebaad worden waardoor bewustzijnsopeningen geïntegreerd en belichaamd worden. Elke klim naar hogere gebieden moet gevolgd worden door een overeenstemmende periode van verdieping en integratie, wil het volledig belichaamd en beleefd worden. Verbonden blijven met het haracentrum en met de onderste chakra's is hierbij van belang. Ilahinoor kan hierbij helpen.

* Ilahinoor kan bijdragen aan de harmonisering van mannelijke en vrouwelijke energieën.

  • Ilahinoor is één van de methodes die aan bod kan komen binnen mijn praktijk om cliënten verder te helpen op hun pad.
  • Ik geef Ilahinoor ook door via individuele initiatie - deze initiatie komt niet van mij, maar vanuit de Goddelijke Bron. Na een initiatie/inwijding kan je jezelf en anderen (ook dieren, planten, ...) behandelen vanuit dit Goddelijke Veld én de methode tevens doorgeven aan anderen. Ilahinoor is bij uitstek ook geschikt voor planetair healingswerk. Kostprijs: €245 inclusief notities (excl. btw indien je een btw-nummer hebt), exclusief boek (€20). De opleiding neemt ongeveer 3u in beslag.

Bronnen en verdere info:
Literatuur: "Ilahinoor. Het ontwaken van de Goddelijke Mens." Kiara Windrider.
Website Kiara Windrider: https://www.kiarawindrider.net/.
Ook met dank aan Katrijn Joris van De Maancirkel!