Healing

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over:

* Healing bij stress en levensvragen
* Healing bij palliatieve zorg
* Healing bij terminale zorg, sterven en overgaan

Healing

Healing werkt door op de fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveaus van jouw wezen. Zo kan je problemen en klachten op een diepgaander niveau gaan losmaken, transformeren en transmuteren.

Tijdens een healing maak ik gebruik van:

* Energiebehandelingen
* Energiegesprekken
* Kristallen
* Stemvorken
* Aromatherapie
* Klank en kleur
* ...

Kom je voor de eerste keer, dan hebben we eerst een uitgebreider kennismakend gesprek.

Voor een healing hoef je enkel je schoenen uit te doen en ga je op mijn healing tafel liggen. Voor de rest hoef je niets te doen! Je hoeft enkel te ontvangen en te ontspannen. Misschien voel je de energie werken, zie je beelden, tonen emoties en herinneringen zich, ... Het kan ook zijn dat je helemaal niets voelt. De ervaring is voor iedereen anders.

Voel je welkom voor healing binnen een context van:

* Stress en levensvragen
* Palliatieve zorg
* Sterven en overgaan

Je kan kiezen voor:

* Een energiebehandeling (healing door handoplegging en subtiele masserende bewegingen over de kleren, waarbij ik via mijn handen helende energie uit de hoogste bron doorgeef)
* Een energiegesprek waarbij je heling ontvangt via mijn stem en de intuïtieve inzichten die ik je aanreik
* Een combinatie van beiden - in dat geval raad ik een sessie van anderhalf uur ipv één uur aan. Voor een eerste sessie raad ik standaard een sessie van anderhalf uur aan.

Wens je graag snel begeleiding?
Maak dan dadelijk uw afspraak via mijn online agenda:


'Oma, hoe ga je om met pijn?'

'Met je handen, Schat. Als je het met je verstand doet, wordt de pijn nog erger.'

'Met je handen, Oma?'

'Ja, ja. Onze handen zijn de antennes van onze ziel. Als je ze beweegt door te naaien, te koken, te schilderen, de aarde aan te raken of in de aarde te laten zinken, sturen ze signalen van zorgzaamheid naar je diepste binnenste en kalmeert je ziel.
Op deze manier hoeft ze geen pijnsignalen meer uit te sturen om het te laten zien.

'Zijn handen echt zo belangrijk?'

'Ja Meisje. Denk aan baby's: ze leren de wereld kennen dankzij hun aanraking. Als je naar de handen van oudere mensen kijkt, vertellen ze meer over hun leven dan welk ander lichaamsdeel ook. Alles wat met de hand wordt gemaakt, zo wordt gezegd, is gemaakt met het hart omdat het echt zo is: handen en hart zijn verbonden Masseuses weten dit: wanneer ze het lichaam van een ander met hun handen aanraken, creëren ze een diepe verbinding. Denken aan geliefden: wanneer ze elkaar met hun handen aanraken, houden ze van elkaar op de meest sublieme manier. "

'Mijn handen oma ... hoe lang heb ik ze niet op die manier gebruikt!'

'Beweeg ze, mijn Meisje, begin met ze te creëren en alles in jou zal bewegen. De pijn zal niet verdwijnen. Maar het zal het beste meesterwerk zijn. En je zal geen pijn meer voelen. Omdat je erin slaagde je essentie te borduren.'

Elena Barnabé


Bij stress en levensvragen

Je ziet het even niet meer zitten en je hebt nood aan een luisterend oor en een energetische behandeling, en dit om zeer uiteenlopende redenen:

* Je hebt last van stress en spanningen
* Je bent hooggevoelig, je reageert heftig op het minste en bent snel geïrriteerd
* Je bent emotioneel, hebt huilbuien, of je voelt dat het lichaam zich opspant en emoties opkropt omdat je die moeilijk kan uiten
* De balans tussen de stress die je dagelijks voelt enerzijds en je draagkracht anderzijds zijn niet meer in evenwicht
* Je wil je stressbestendigheid verhogen want die staat op een laag pitje
* Je hebt moeite om je te ontspannen, je kan niet stilzitten (letterlijk en figuurlijk) en tot rust komen
* Je gedraagt je druk en onrustig
* Je voelt je angstig
* Je slaapt slecht
* Je hebt het gevoel alsof je geleefd wordt
* Je holt altijd achter de feiten aan
* Je krijgt je taken niet rond, je ervaart chaos, je lijkt niet meer te kunnen organiseren en plannen en dingen ten uitvoer te brengen
* Je bent in een sombere stemming, voelt je neerslachtig
* Je voelt je voortdurend moe en prikkelbaar
* Je bent denk-moe of je denkt juist teveel
* Je hebt concentratieproblemen, je bent snel afgeleid
* Je hebt geen geduld
* Je hebt zorgen
* Je hebt fysieke, mentale en/of emotionele klachten/problemen
* ...

Stressklachten kunnen zich voordoen in om het even welke situatie:

* Een scheiding
* Een ziekte, aandoening of stoornis
* HSP (hoogsensitiviteit), je bent zeer gevoelig voor prikkels en indrukken en kan ze onvoldoende verwerken, je bent ook onvoldoende geaard, alles komt binnen
* Een sterfgeval
* Een geboorte en/of een bevalling
* Een verhuis
* Onverwerkte traumatische gebeurtenissen
* Verlies van werk
* Een burn-out
* Medische behandelingen die voor vermoeidheid en andere klachten zorgen
* De zorg voor een ziek familielid (mantelzorg)
* Een stresserende job
* Een gebrek aan balans tussen werk en privé, je verscheurd voelen, je onmisbaar voelen op alle fronten (als mens, als werknemer, als partner, als ouder, ...) en het gevoel hebben dat je overal tekortschiet - en waarbij je onderweg jezelf kwijt bent geraakt
* Spanningen in het gezin/de relatie/de ouder-kind band/de familie, ...

Het komt erop neer dat je de balans kwijt bent. Je bent stuurloos. Je weet je eigen middelpunt niet meer te vinden. Het is allemaal teveel. En je weet de sleutel niet te vinden voor je probleem. Je mist handvatten.

Maar ook als alles goed lijkt te gaan, zit je soms met een onbestemd en knagend gevoel van onrust, stuurloosheid, gemis, verdriet waar je geen blijf mee weet.

Als ervaringsdeskundige, als ervaren healer, holistisch stresscoach en yogadocent ga ik een stukje mee op jouw pad. Ik help je om terug in je eigen kracht te gaan staan, veerkrachtig te worden en de ondergesneeuwde innerlijke wijsheid bij jezelf terug te halen.

Kom langs bij mij!

Je kan kiezen voor:

* Een energiebehandeling waarbij we voorbij de woorden het energetische veld betreden buiten tijd en ruimte. Je ontvangt hierbij healing door handoplegging en subtiele masserende bewegingen over de kleren, waarbij ik via mijn handen helende energie uit de hoogste bron doorgeef.
* Een energiegesprek waarbij je coaching en heling ontvangt via mijn stem en de intuïtieve inzichten die ik je aanreik
* Een combinatie van beiden - in dat geval raad ik een sessie van anderhalf uur ipv één uur aan.We starten dan met een energiegesprek van een half uur gevolgd door een energiebehandeling van een uur op mijn healingtafel.

Wens je graag snel begeleiding bij jouw stress en levensvragen?
Maak dan dadelijk uw afspraak via mijn online agenda:


Bij palliatieve zorg

Ook bij palliatieve/supportieve zorg kan je mijn helende/heelwordende begeleiding inroepen, om een zo goed mogelijke levenskwaliteit te ondersteunen, om de klachten en problemen van een ongeneeslijke ziekte te verlichten, en om psychosociale en spirituele steun te bieden.

De energie die vanuit mijn helende handen stroomt:

* Kan ziekteklachten en bijwerkingen van medicijnen/therapieën verlichten
* Ondersteunt symptoomcontrole
* Ondersteunt het behoud van veerkracht en levenskwaliteit
* Verhoogt het comfort
* Brengt rust en ontspanning
* Zet de zieke en zijn familie centraal en zorgt voor een diepere verbondenheid
* Ondersteunt de individuele zoektocht naar spirituele en existentiële vragen en geeft psychosociale steun

Interesse? Contacteer mij voor informatie betreffende een persoonlijk begeleidingstraject.


Bij terminale zorg, sterven en overgaan

Je weet dat je op kortere of langere termijn zal sterven.

* Je bent "uitbehandeld" en terminaal ziek. Je wacht het verloop van de ziekte af of je kiest voor euthanasie.
* Je bent niet-terminaal als gevolg van een ziekte of een ongeval en je kiest voor euthanasie.

Het naderend overlijden roept heel wat levensvragen op.

Waaraan besteed ik de tijd die mij nog rest? Met wie wil ik mijn tijd doorbrengen? Wat wil ik nog uitspreken? Wat vind ik belangrijk om af te ronden? Hoe wil ik afscheid nemen? Hoe kan ik liefdevol loslaten? Hoe ga ik om met de angst voor het afscheid, het onbekende, de dood? Waar kom ik na mijn dood terecht? Dit zijn allerlei vragen die er eigenlijk elke dag toe doen, maar die nu pas de volle aandacht krijgen.

Wat heb jij nodig om de overgang gemakkelijker te maken? Jij als stervende bepaalt jouw context van leven, loslaten, sterven en overgaan. Samen gaan we in rust en liefde door dit overgangsproces.

Holistische/spirituele stervensbegeleiding is er voor:

* Volwassenen en kinderen die gaan sterven.
* De naasten. Omdat de rouw al begonnen is wanneer je geconfronteerd wordt met het naderende levenseinde van je partner, ouder, kind, ...

De begeleiding die ik aanbied, is vrij van religie en met respect voor elke geloofsovertuiging. De essentie is dat ik er ben voor mijn medemens, om hem/haar te begeleiden in die laatste stap van het leven.

* Het hele traject van stervensbegeleiding wordt niet enkel via gesprekken benaderd
* Ook helende behandelingen kunnen van bijzonder belang zijn, hierbij geef ik healing via handoplegging
* Daarnaast worden ook toegepaste inzichten aangereikt uit de yoga, relaxatie, ademhalingsleer en meditatieleer

Healing (helende energetische ondersteuning door handoplegging) helpt:

* Om comfort te blijven bieden
* Geeft liefdevolle ondersteuning bij het naderende levenseinde
* Om rust en troost te bieden
* Om het stervensproces lichter te maken
* Helpt de patiënt om "unfinished business" en het leven gemakkelijker los te laten
* Om fysieke, mentaal-emotionele en spirituele pijn te verlichten
* Ondersteuning bij de psychische verwerking van het naderende levenseinde (dit geldt ook voor de familieleden)
* Geeft warmte en geborgenheid op het niveau van het hart en de ziel

Het natuurlijk stervensproces zal plaatsvinden, want de helende energie die ik doorgeef, is een natuurlijke kracht en volgt daardoor het natuurlijk proces.

Healing door handoplegging is als aanvulling rustgevend en troostend en kan thuis, in het ziekenhuis of in een hospice gegeven worden. Healing door handoplegging is ondersteunend en kan het sterven voor iedereen die erbij betrokken is, lichter maken doordat het een gevoel van aanvaarding en vrede geeft.

Healing helpt om zich innerlijk op de overgang af te stemmen en voor te bereiden. Door heelwording en vertrouwen is het mogelijk om zonder doodsstrijd het lichaam te verlaten.

Het ontvangen van een healing helpt om te ontspannen en om er bij te blijven op het moment dat de dood intreedt. Men voelt zich beschermd en zal het makkelijker vinden om alles achter te laten en vredig over te gaan naar de andere dimensie.

Interesse? Contacteer mij voor informatie betreffende een persoonlijk begeleidingstraject.